• Nasze pragnienia

Pro­ble­mem nie jest to, „Czy nasze pra­gnie­nia są zaspo­ko­jone, czy też nie?” Pro­ble­mem jest to, „Skąd mamy wie­dzieć, czego pra­gnąć?” Nie ma nic spon­ta­nicz­nego, nic natu­ral­nego w ludz­kich pra­gnie­niach. Nas ...

Read More