• Droga nie wybrana

Dwie drogi w żółtym lesie szły w dwie różne strony: Żałując, że się nie da jechać dwiema naraz I być jednym podróżnym, stałem, zapatrzony W głąb pierwszej z dróg, aż po jej zakręt oddalony, Gdzie widok niknął w gęstych krzakach i konarach;    Potem ruszyłem drugą z nich, nie mniej ciekawą, Może wartą wyboru z tej jednej przyczyny, Że, rzadziej używana, zarastała trawą; A jednak mogłem skręcić tak w lewo, jak w prawo: Tu i ...

Read More
  • Przygodność egzystencji

Ludzie, z powodu przywiązania do własnego „miejsca”, pozostają ślepi na zasadniczą przygodność egzystencji. „Miejsce” to coś, do czego jesteśmy najsilniej przywiązani. To podstawa, na której konstruujemy nasze poczucie tożsamości: identyfikujemy się z konkretnym fizycznym miejscem i pozycją społeczną, z poglądami religijnymi i politycznymi, z intuicyjnym przekonaniem o byciu odrębnym „ja”. Nasze „miejsce” to punkt, w którym stoimy i z którego aseku ...

Read More
1 2 3 4 5 6 7