• Przygodność egzystencji

Ludzie, z powodu przywiązania do własnego „miejsca”, pozostają ślepi na zasadniczą przygodność egzystencji. „Miejsce” to coś, do czego jesteśmy najsilniej przywiązani. To podstawa, na której konstruujemy nasze poczucie tożsamości: identyfikujemy się z konkretnym fizycznym miejscem i pozycją społeczną, z poglądami religijnymi i politycznymi, z intuicyjnym przekonaniem o byciu odrębnym „ja”. Nasze „miejsce” to punkt, w którym stoimy i z którego aseku ...

Read More